Webbutveckling

Portfolio

Våra kunder
blir alltid nöjda

KUND: MIK Biblioteket
DATUM: 22 Augusti 2022
PLATS: Göteborg, Sverige
HEMSIDA: mikbiblioteket.se

"MIK Biblioteket är en tjänst för alla lärare och skolbibliotekarier, där MIK-material och information är gratis och lättillgängligt. Vårt mål är att Medie- och informationskunnighet ska bli ett större samtalsämne i skolvärlden. "