Webbutveckling

Hemsidor gjorda med omsorg

Kreativitet är nyckeln
till framgång.

Hållbar Skola nu

Hållbar Skola Nu, är ett konsultbolag som specialiserar sig kring hållbarhet, digitalisering och lärmiljöer.

MIK Biblioteket

MIK Biblioteket är ett digitalt biblioteket med MIK-material för lärare och skolbibliotekarier, hemsidan är öppen för alla för att vi anser att det finns en brist på MIK-material för lärare.

Camilla Winter AB

Jag har jobbat med internationalisering inom kommunal verksamhet alltsedan Sverige blev medlem i EU, det vill säga 1995. Min expertis finns framförallt inom utbildningsområdet men även på övergripande kommunal nivå.